สิปาดัน วอเตอร์ วิลเลจ
รีสอร์ท

ไกด์ดำน้ำ  และครูสอนดำน้ำจากนานาชาติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ  สิปาดัน  วอเตอร์
วิลเลจ ล้วนแต่มีความภาคภูมิใจในความรู้ลึกรู้จริงของตนเกี่ยวกับความซับซ้อนของ
แนวปะการังของพวกเขา และเต็มใจที่จะแบ่งปันความลับของ
จุดชมสัตว ์ตัวเล็กตัวน้อย ใต้ทะเลให้กับทุกคนที่สนใจ