สิปาดัน วอเตอร์ วิลเลจ
รีสอร์ท

สิปาดัน วอเตอร์ วิลเลจ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมในแบบ บาเจา บริเวณหนึ่งของเกาะมาบูล

1 · 2 · 3 · ถัดไป