สิปาดัน วอเตอร์ วิลเลจ
รีสอร์ท

บริเวณรีสอร์ททั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนเสาสูงเหนือน้ำ ที่ทำจากไม้เบเลี่ยน
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไม้ตะเคียน ตั้งเสาอยู่ในบางจุดเพื่อที่จะได้เกิดความเสียหาย
ต่อปะการังน้อยที่สุด ด้วยการสร้างสรรค์ สิปาดัน วอเตอร์ วิลเลจ จึงแทบจะเป็น
เหมือนแดนสวรรค์ ด้วยทัศนียภาพแสนวิเศษของกระท่อมที่พักกับทางเดิน
ประดับประดาด้วยไม้ดอก อาหารเอเซียนและอาหารนานาชาติที่ตระเตรียมมา
อย่างดีเลิศ รวมถึงการบริการที่สมบูรณ์แบบและมีเสน่ห์ดึงดูดใจ