ยินดีต้อนรับสู่
สิปาดัน วอเตอร์ วิลเลจ
รีสอร์ท

สิปาดัน วอเตอร์ วิลเลจ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในแบบบาเจา บริเวณหนึ่ง ของเกาะ
มาบูล เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเล ที่เรียกว่า บาเจา ซึ่งพวกนี้
สร้างกระท่อมทรงพื้นเมืองของตนโดยใช้ใบต้นปาล์มมุงหลังคา

บริเวณรีสอร์ททั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนเสาสูงเหนือน้ำ ด้วยการ
สร้างสรรค์ สิปาดัน วอเตอร์ วิลเลจ จึงแทบจะเป็นเหมือน
แดนสวรรค์ ด้วย ทัศนียภาพ สนวิเศษของกระท่อมที่พักกับ
ทางเดินประดับประดา ด้วยไม้ดอก อาหาร เอเซียนและอาหาร
นานาชาติที่ตระเตรียมมาอย่างดีเลิศ รวมถึงการบริการ
ที่สมบูรณ์แบบและมีเสน่ห์ดึงดูดใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

โปรโมชั่นใหม่และข่าวสาร