ประเภทของห้องพัก

ลักษณะการออกแบบบังกาโลกลางน้ำ 45 หลัง สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลท้องถิ่นของพวกบาเจา รีสอร์ทตั้งอยู่ในทำเลของเกาะด้านที่ปลอดพายุ พื้นของบังกาโลอยู่สูงจากระดับน้ำเพียงไม่ถึงเมตร บังกาโลหลังใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยประตูเลื่อนบานกว้างเปิดสู่ระเบียงส่วนตัว

ประเภทห้องพัก รูปแบบอาคาร ขนาด (ตารางฟุต) จำนวน
แกรนด์ดีลักซ์ชาเลต์ บังกาโล 1508 4 หลัง
ดีลักซ์ชาเลต์ บังกาโล 1068 2 หลัง
สแตนดาร์ตชาเลต์ บังกาโล 714 29 หลัง
สแตนดาร์ตชาเลต์ เรือนแฝด 714 4 หลัง
จูเนียร์ชาเลต์ เรือนแฝด 552 6 หลัง

จูเนียร์ชาเลต์

สแตนดาร์ตชาเลต

ดีลักซ์ชาเลต์

แกรนด์ดีลักซ์ชาเลต์

แผนผังรีสอร์ท