ห้องอาหาร

ห้องอาหารเปิดโล่ง ที่สามารถรองรับแขกได้ถึง 150 ท่านต่อครั้ง ให้บริการอาหาร ตามเวลาดังนี้

มื้ออาหาร เวลา
อาหารเช้า 7:00 - 9:00 น.
อาหารกลางวัน 12:00 - 14:00 น.
อาหารเย็น

19:30 - 21:00 น.

อาหารจัดเสิร์ฟแบบบุฟเฟต์ โดยผสมผสานกันระหว่างอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ