บาร์เลานจ์

บาร์เลานจ์ตั้งอยู่ที่อาคารหลัก ถัดจากเคาน์เตอร์ต้อนรับ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึงเที่ยงคืน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย สามารถใช้งานใด้ฟรี ในบริเวณบาร์เลานจ์ิ